Запорізький обласний художній музей

Статті-I

Перлини художнього музею # 6

Пер­ли­ни ху­дож­ньо­го му­зею # 6

03.04.2020

За­порізь­кий об­лас­ний ху­дожній му­зей вітає всіх поціно­ву­вачів жи­во­пи­су. Сьо­годні ми пред­став­ляємо творчість ...

Перлини художнього музею # 5

Пер­ли­ни ху­дож­ньо­го му­зею # 5

03.04.2020

За­порізь­кий об­лас­ний ху­дожній му­зей про­до­в­жує публіку­ва­ти пер­ли­ни своєї ко­лекції. ...

Перлини художнього музею # 9

Пер­ли­ни ху­дож­ньо­го му­зею # 9

03.04.2020

За­порізь­кий об­лас­ний ху­дожній му­зей вітає всіх поціно­ву­вачів ми­стецтва. Цьо­го ра­зу пред­став­ляємо ва...

Перлини художнього музею # 4

Пер­ли­ни ху­дож­ньо­го му­зею # 4

03.04.2020

У 14 столітті, сло­во «ка­ран­тин», у пе­ре­кладі з італійсь­кої, озна­ча­ло «час, що три­ває со­рок днів». Сподівай­мось, що на...

Перлини художнього музею # 3

Пер­ли­ни ху­дож­ньо­го му­зею # 3

30.03.2020

Вітаємо справжніх друзів За­порізь­ко­го об­лас­но­го ху­дож­ньо­го му­зею. Ми щи­ро вдячні вам за ува­гу та відгу­ки. По­зи­тивні е...

Перлини художнього музею # 2

Пер­ли­ни ху­дож­ньо­го му­зею # 2

30.03.2020

Тво­ри відо­мої українсь­кої ху­дож­ниці Те­тя­ни Яб­лонсь­кої (1917-2005) є справж­ньою окра­сою ко­лекції За­порізь­ко­го об­лас­ног...

Перлини художнього музею # 1

Пер­ли­ни ху­дож­ньо­го му­зею # 1

19.03.2020

Му­зей не мо­же за­ли­ши­ти поціно­ву­вачів ми­стецтва без ува­ги під час ви­му­ше­но­го об­ме­жен­ня пе­ре­су­ван­ня. Ми роз­по­чи­наємо пу...

Музей – це не так нудно

Му­зей – це не так нуд­но

23.12.2019

Му­зей -- це не так нуд­но, як вам здається. По-пер­ше бахіли вже дав­но ска­су­ва­ли. В од­ну ше­рен­гу відвіду­вачів ніхто не ...

Страница 2 из 2