Запорізький обласний художній музей

Статті

Перлини художнього музею # 9

Пер­ли­ни ху­дож­ньо­го му­зею # 9

13.04.2020

 Про­до­в­жу­ю­чи публікації про тво­ри, що зберіга­ють­ся у фон­дах За­порізь­ко­го об­лас­но­го ху­дож­ньо­го му­зею, ми пред­став...

Перлини художнього музею # 8

Пер­ли­ни ху­дож­ньо­го му­зею # 8

11.04.2020

За­порізь­кий об­лас­ний ху­дожній му­зей ра­дий пред­ста­ви­ти  ще один твір із своєї ко­лекції: «Збір на церк­ву», ви­ко­нан...

Перлини художнього музею # 7

Пер­ли­ни ху­дож­ньо­го му­зею # 7

09.04.2020

За­порізь­кий об­лас­ний ху­дожній му­зей про­до­в­жує публікації про тво­ри, що зберіга­ють­ся у фон­дах. «За­порізь­кий ...

Перлини художнього музею # 6

Пер­ли­ни ху­дож­ньо­го му­зею # 6

03.04.2020

За­порізь­кий об­лас­ний ху­дожній му­зей вітає всіх поціно­ву­вачів жи­во­пи­су. Сьо­годні ми пред­став­ляємо творчість ...

Перлини художнього музею # 5

Пер­ли­ни ху­дож­ньо­го му­зею # 5

03.04.2020

За­порізь­кий об­лас­ний ху­дожній му­зей про­до­в­жує публіку­ва­ти пер­ли­ни своєї ко­лекції. ...

Перлини художнього музею # 9

Пер­ли­ни ху­дож­ньо­го му­зею # 9

03.04.2020

За­порізь­кий об­лас­ний ху­дожній му­зей вітає всіх поціно­ву­вачів ми­стецтва. Цьо­го ра­зу пред­став­ляємо ва...

Перлини художнього музею # 4

Пер­ли­ни ху­дож­ньо­го му­зею # 4

03.04.2020

У 14 столітті, сло­во «ка­ран­тин», у пе­ре­кладі з італійсь­кої, озна­ча­ло «час, що три­ває со­рок днів». Сподівай­мось, що на...

Перлини художнього музею # 3

Пер­ли­ни ху­дож­ньо­го му­зею # 3

30.03.2020

Вітаємо справжніх друзів За­порізь­ко­го об­лас­но­го ху­дож­ньо­го му­зею. Ми щи­ро вдячні вам за ува­гу та відгу­ки. По­зи­тивні е...

Страница 2 из 3