Запорізький обласний художній музей

Виставки

Корифеї запорізького малярства

Ко­ри­феї за­порізь­ко­го ма­ляр­ства

09.09.2020

Ко­ри­феї за­порізь­ко­го ма­ляр­ства Ви­став­ка до ювілеїв за­порізь­ких ху­дож­ників Зби­ра­ти зберіга­ти та де­мон...

Виставка робот творчої родини Жанни і Миколи Данекіних

Ви­став­ка ро­бот твор­чої ро­ди­ни Жан­ни і Ми...

21.07.2020

Ви­став­ка ро­бот твор­чої ро­ди­ни Жан­ни і Ми­ко­ли Да­некіних відкри­вається  22 лип­ня о 15:00. По­друж­жя ви­ко­ну­ва...

Страница 1 из 1