Запорізький обласний художній музей

Виставки

"Незбо­ри­ма си­ла За­по­розь­ко­го ко­зацтва". ...

10.10.2020

Ко­зак Ма­май – уза­галь­не­ний об­раз на­род­но­го ге­роя-філо­со­фа. Май­же в кожній українській хаті бу­ла кар­ти­на із йо­го зоб­ра...

Віртуальна виставка

Вірту­аль­на ви­став­ка "Незбо­ри­ма си­ла За­по...

09.10.2020

Зем­ля За­поріжжя на­поєна во­да­ми мо­гут­ньо­го Дніпра має ве­ли­ку життєдай­ну си­лу: Дніпрові по­ро­ги на­да­ли їй нев­га­мов­ної вд...

Корифеї запорізького малярства

Ко­ри­феї за­порізь­ко­го ма­ляр­ства

09.09.2020

Ко­ри­феї за­порізь­ко­го ма­ляр­ства Ви­став­ка до ювілеїв за­порізь­ких ху­дож­ників Зби­ра­ти зберіга­ти та де­мон...

    Страница 1 из 1