Запорізький обласний художній музей


У кож­но­го му­зею своя історія – унікаль­на, непо­втор­на, за­гад­ко­ва і за­хо­плю­ю­ча

Виставки
Події

"ArtForum"

До ува­ги відвіду­вачів му­зею. 15 серп­ня 2020 му­зей не пра­цює для відвіду­вачів, але ми Вас че­каємо 15-16 серп­ня з 10:00 – 20:00 ...
12.08.2020

День пам'яті і при­ми­рен­ня в Україні

Відео­привітан­ня ди­рек­то­ра де­пар­та­мен­ту куль­ту­ри За­порізь­кої ОДА Вла­ди­сла­ва Ва­лерійо­ви­ча Мо­ро­ко.
09.05.2020

З Но­вим ро­ком та Різдвом Хри­сто­вим!

Щи­ро вітаємо з на­сту­па­ю­чим Но­вим ро­ком та Різдвом Хри­сто­вим! Ба­жаємо  но­вих звер­шень, пер­спек­тив­них про­ектів, ми­ру в сер­цях і ро­ди­нах, за­тиш...
24.12.2019

Статтi

До ювілею Олек­сандра Де­ми­ден­ка

16 січня 2022 ро­ку ви­пов­ни­лось 70 років від дня на­род­жен­ня за­порізь­ко­му жи­во­пис­цю, За­слу­же­но­му ху­дож­ни­ку України Олек­сан­дру Де­ми­ден­ко. Екс­по­зиція перс...
03.06.2022


До ювілею Во­ло­ди­ми­ра Фо­ро­сте­ць­ко­го

    29 серп­ня 2021 ро­ку ви­пов­ни­ло­ся 75 років від дня на­род­жен­ня відо­мо­го за­порізь­ко­го жи­во­пис­ця, графіка та гро­мадсь­ко­го діяча Во­ло­ди­ми­ра Ва­си...
02.09.2021


Календар подiй

Грудень 2023
ПнВтСрЧтПтСбНд
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посилання

Міністерство культури
та інформаційної політики України


Запорiзька
обласна рада