Запорізький обласний художній музей


У кож­но­го му­зею своя історія – унікаль­на, непо­втор­на, за­гад­ко­ва і за­хо­плю­ю­ча

Виставки
Події

"ArtForum"

До ува­ги відвіду­вачів му­зею. 15 серп­ня 2020 му­зей не пра­цює для відвіду­вачів, але ми Вас че­каємо 15-16 серп­ня з 10:00 – 20:00 ...
12.08.2020

День пам'яті і при­ми­рен­ня в Україні

Відео­привітан­ня ди­рек­то­ра де­пар­та­мен­ту куль­ту­ри За­порізь­кої ОДА Вла­ди­сла­ва Ва­лерійо­ви­ча Мо­ро­ко.
09.05.2020

З Но­вим ро­ком та Різдвом Хри­сто­вим!

Щи­ро вітаємо з на­сту­па­ю­чим Но­вим ро­ком та Різдвом Хри­сто­вим! Ба­жаємо  но­вих звер­шень, пер­спек­тив­них про­ектів, ми­ру в сер­цях і ро­ди­нах, за­тиш...
24.12.2019

Статтi


«...До те­бе, Україно...стру­на моя пер­ша озветь­ся.....

Май­же всі об­ра­зи по­езій, дра­ма­тич­них і про­зо­вих творів Лесі Українки є її ос­ми­слен­ням місця жінки у суспільно­му житті та по­ряд з чо­ловіком. «У га­ли­чан мене в...
12.03.2021

«...До те­бе, Україно...стру­на моя пер­ша озветь­ся.....

Ми про­до­в­жуємо на­шу роз­повідь про жит­тя та творчість Лесі Українки. Сьо­годні ми бу­де­мо манд­ру­ва­ти «рідним ку­точ­ком», ти­ми місця­ми, які бу­ли до­рогі її сер­цю, ...
04.03.2021


Календар подiй

Серпень 2021
ПнВтСрЧтПтСбНд
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Посилання


Запорiзька
обласна рада