Запорізький обласний художній музей


У кож­но­го му­зею своя історія – унікаль­на, непо­втор­на, за­гад­ко­ва і за­хо­плю­ю­ча

Події

"ArtForum"

До ува­ги відвіду­вачів му­зею. 15 серп­ня 2020 му­зей не пра­цює для відвіду­вачів, але ми Вас че­каємо 15-16 серп­ня з 10:00 – 20:00 ...
12.08.2020

День пам'яті і при­ми­рен­ня в Україні

Відео­привітан­ня ди­рек­то­ра де­пар­та­мен­ту куль­ту­ри За­порізь­кої ОДА Вла­ди­сла­ва Ва­лерійо­ви­ча Мо­ро­ко.
08.05.2020

Виставки

Ко­ри­феї за­порізь­ко­го ма­ляр­ства

Ко­ри­феї за­порізь­ко­го ма­ляр­ства Ви­став­ка до ювілеїв за­порізь­ких ху­дож­ників Зби­ра­ти зберіга­ти та де­мон­стру­ва­ти на ви­став­ках тво­ри за­порізь­ких ...
09.09.2020

Ви­став­ка ро­бот твор­чої ро­ди­ни Жан­ни і Ми­ко­ли Да­нек...

Ви­став­ка ро­бот твор­чої ро­ди­ни Жан­ни і Ми­ко­ли Да­некіних відкри­вається  22 лип­ня о 15:00. По­друж­жя ви­ко­ну­ва­ло ро­бо­ти у всіх мож­ли­вих ху­дожніх техні...
21.07.2020

Статтi

Пер­ли­ни ху­дож­ньо­го му­зею # 9

 Про­до­в­жу­ю­чи публікації про тво­ри, що зберіга­ють­ся у фон­дах За­порізь­ко­го об­лас­но­го ху­дож­ньо­го му­зею, ми пред­став­ляємо пей­зажі Євге­на Ва­си­льо­ви­ча Чуй­ко­ва...
13.04.2020

Пер­ли­ни ху­дож­ньо­го му­зею # 8

За­порізь­кий об­лас­ний ху­дожній му­зей ра­дий пред­ста­ви­ти  ще один твір із своєї ко­лекції: «Збір на церк­ву», ви­ко­на­ний у 1863 році ху­дож­ни­ком Ко­стян­ти­ном Тр...
11.04.2020

Пер­ли­ни ху­дож­ньо­го му­зею # 7

За­порізь­кий об­лас­ний ху­дожній му­зей про­до­в­жує публікації про тво­ри, що зберіга­ють­ся у фон­дах. «За­порізь­кий ко­зак» (кар­тон, олія, 50х70) був на­пи­сан...
09.04.2020


Календар подiй

Серпень 2020
ПнВтСрЧтПтСбНд
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Посилання


Запорiзька
обласна рада