Запорізький обласний художній музей

Статті

До ювілею Олександра Демиденка

До ювілею Олек­сандра Де­ми­ден­ка

03.06.2022

16 січня 2022 ро­ку ви­пов­ни­лось 70 років від дня на­род­жен­ня за­порізь­ко­му жи­во­пис­цю, За­слу­же­но­му ху­дож­ни­ку України Олек...

До ювілею Володимира Форостецького

До ювілею Во­ло­ди­ми­ра Фо­ро­сте­ць­ко­го

02.09.2021

    29 серп­ня 2021 ро­ку ви­пов­ни­ло­ся 75 років від дня на­род­жен­ня відо­мо­го за­порізь­ко­го жи­во­пис­ця, графі...

«Все про вакцінацію проти Covid-19 в Україні»

«Все про вакцінацію про­ти Covid-19 в Укр...

23.03.2021

https://vaccination.covid19.gov.ua/  

«...До тебе, Україно...струна моя перша озветься...» Епізод 3

«...До те­бе, Україно...стру­на моя пер­ша ...

12.03.2021

Май­же всі об­ра­зи по­езій, дра­ма­тич­них і про­зо­вих творів Лесі Українки є її ос­ми­слен­ням місця жінки у суспільно­му житті...

«...До тебе, Україно...струна моя перша озветься...» Епізод 2

«...До те­бе, Україно...стру­на моя пер­ша ...

04.03.2021

Ми про­до­в­жуємо на­шу роз­повідь про жит­тя та творчість Лесі Українки. Сьо­годні ми бу­де­мо манд­ру­ва­ти «рідним ку­точ­ком», ...

«...До тебе, Україно...струна моя перша озветься...» Епізод 1

«...До те­бе, Україно...стру­на моя пер­ша ...

25.02.2021

150 років то­му, 25 лю­то­го 1871 р. у Но­во­град-Во­линсь­ко­му на­ро­ди­ла­ся Ле­ся Українка (Ла­ри­са Петрівна Ко­сач). ...

Страница 1 из 3