Запорізький обласний художній музей

Статті

Перлини художнього музею # 2

Пер­ли­ни ху­дож­ньо­го му­зею # 2

30.03.2020

Тво­ри відо­мої українсь­кої ху­дож­ниці Те­тя­ни Яб­лонсь­кої (1917-2005) є справж­ньою окра­сою ко­лекції За­порізь­ко­го об­лас­ног...

Перлини художнього музею # 1

Пер­ли­ни ху­дож­ньо­го му­зею # 1

19.03.2020

Му­зей не мо­же за­ли­ши­ти поціно­ву­вачів ми­стецтва без ува­ги під час ви­му­ше­но­го об­ме­жен­ня пе­ре­су­ван­ня. Ми роз­по­чи­наємо пу...

Музей – це не так нудно

Му­зей – це не так нуд­но

23.12.2019

Му­зей -- це не так нуд­но, як вам здається. По-пер­ше бахіли вже дав­но ска­су­ва­ли. В од­ну ше­рен­гу відвіду­вачів ніхто не ...

Страница 3 из 3