Запорізький обласний художній музей

День пам'яті і примирення в Україні

Опубликовано: ?. В. Князев, 09.05.2020

Відео­привітан­ня ди­рек­то­ра де­пар­та­мен­ту куль­ту­ри За­порізь­кої ОДА Вла­ди­сла­ва Ва­лерійо­ви­ча Мо­ро­ко.